APA ERTI MUTAWWIF

Mutawwif berasal dari kata “Thawaf“. Mutawwif adalah orang yang mengajarkan jemaah haji / umrah, berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan manasik haji / umrah dengan amalan, serta melayani jemaah semasa mereka melaksanakan ibadah haji / umrah.

Profesion Mutawwif sudah ada sejak dulu lagi. Dahulunya yang menjadi Mutawwif hanyalah ahli-ahli keluarga di Mekah dan kemudiannya mewariskan kepada keturunan mereka.

Pada Awal kemunculan Profesion ini sebagai pekerjaan yang menerima upah adalah di masa Dinasti Mamluk, 1250 M hingga 1517 M.

Tatkala Sultan Qaitabai menunaikan Haji pada tahun 884 H / 1485 M, Hakim Ibrahim bin Dhahirah telah membimbing beliau. Kemudian Profesion ini semakin berkembang sehinggalah ke hari ini.

Berminat untuk menjadi Mutawwif / Mutawwifah?

Klik Di Sini Untuk Maklumat Lanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *